Przeglądy

Co serwisant powinien zrobić podczas przeglądu?

 

Często Klienci się nas pytają, jaki powinien być standardowy zakres czynności serwisanta podczas przeglądu ich urządzeń.

 

Poniżej znajdą Państwo te wytyczne, warto zaznaczyć, że każdy przegląd powinien zakończyć się odpowiednimi wpisami w protokołach.

 

Scroll down

Przegląd konserwacyjny kotła gazowego wiszącego jedno lub dwufunkcyjnego

 

Zakres czynności:

 • Ogólne czyszczenie i konserwacja kotła,
 • Elektroda zapłonowa - kontrola i konserwacja,
 • Elektroda jonizacyjna - kontrola i konserwacja,
 • Wymiennik pierwotny (komora spalania) - kontrola i konserwacja,
 • Wymiennik wtórny - kontrola,
 • Palnik - kontrola i konserwacja,
 • Czujnik ciągu kominowego - kontrola,
 • Czujnik temp. kotła, spalin - kontrola,
 • Zawór bezpieczeństwa c.o., c.w.u - kontrola,
 • Naczynie ciśnieniowe c.w.u., c.o. - kontrola, ewentualne dopełnienie,
 • Automatyka kotła - kontrola,
 • Filtr c.o., c.w.u - kontrola i czyszczenie,
 • Filtr gazowy przy kotle - kontrola i czyszczenie,
 • Anoda zasobnika (jeśli występuje) - kontrola.

 

Uwaga: nie obejmuje ewentualnej koniecznej wymiany części, oraz odkamieniania wymiennika pierwotnego od strony wodnej i wtórnego. Koszt wymiany część zamiennych wg cen producenta, koszt czyszczenia i odkamienienia wymiennika patrz w cenniku.

 

 

Przegląd konserwacyjny kotła gazowego kondensacyjnego

 

Zakres czynności:

 • Ogólne czyszczenie i konserwacja kotła,
 • Elektroda zapłonowa - kontrola i konserwacja,
 • Elektroda jonizacyjna - kontrola i konserwacja,
 • Wymiennik pierwotny (komora spalania) - kontrola i konserwacja,
 • Wymiennik wtórny - kontrola,
 • Palnik - kontrola i konserwacja,
 • Czujnik ciągu kominowego - kontrola,
 • Czujnik temp. kotła - kontrola,
 • Czujnik temp. spalin - kontrola,
 • Naczynie ciśnieniowe c.o. - kontrola, ewentualne dopełnienie,
 • Naczynie ciśnieniowe c.w.u. - kontrola, ewentualne dopełnienie,
 • Zawór bezpieczeństwa c.o. - kontrola,
 • Zawór bezpieczeństwa c.w.u. - kontrola,
 • Automatyka kotła - kontrola,
 • Filtr c.o. - kontrola i czyszczenie,
 • Filtr c.w.u. - kontrola i czyszczenie,
 • Filtr gazowy przy kotle - kontrola i czyszczenie,
 • Anoda zasobnika (jeśli występuje) - kontrola,
 • Syfon kondensatu - (czyszczenie),
 • Analiza spalin.

 

Uwaga: nie obejmuje ewentualnej koniecznej wymiany części, oraz odkamieniania wymiennika pierwotnego od strony wodnej i wtórnego. Koszt wymiany część zamiennych wg cen producenta, koszt czyszczenia i odkamienienia wymiennika patrz cennik.

 

 

Przegląd konserwacyjny kotła olejowego

 

Zakres czynności:

 • kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających,
 • kontrola izolacji termicznej kotła,
 • kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezp., STB, ogranicznik poziomu wody itp.),
 • sprawdzanie układu podwyższania temperatury powrotu,
 • analiza spalin,
 • test zaworów bezpieczeństwa zasobników,
 • sprawdzenie, ewentualne dopełnienie naczyń ciśnieniowych c.o.,
 • sprawdzenie, ewentualne dopełnienie naczyń ciśnieniowych c.w.u,
 • czyszczenie części spalinowej kotła,
 • kontrola izolacji termicznej kotła,
 • regulacja palnika,
 • czyszczenie palnika,
 • test przekaźników,
 • kontrola nastaw automatyki,
 • sprawdzenie działania czujnika płomienia,
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 • sprawdzenie zamocowania płomienicy,
 • sprawdzenie zamocowania wirnika wentylatora i przepustnicy powietrza,
 • sprawdzenie dysz (ewentualna wymiana),
 • sprawdzenie i regulacja elektrod zapłonowych (ewentualna wymiana),
 • sprawdzenie szczelności przewodów i przyłączy oleju,
 • sprawdzenie filtra (ewentualna wymiana).

 

 

Przegląd kotła większej mocy (palnik olej/gaz)

Przy dużych jednostkach standardem przeglądów, są dwie wizyty serwisu rocznie i wykonanie tzw. dużego i małego przeglądu.

 

Przy małym przeglądzie eksploatacyjnym:

 • kontrola szczelności uszczelek i sznurów uszczelniających,
 • kontrola elementów termoizolacyjnych drzwi kotłowych,
 • kontrola urządzeń zabezpieczających (zawór bezpieczeństwa, STB, ogranicznik poziomu wody itp.),
 • sprawdzanie układu podwyższania temperatury powrotu,
 • analiza spalin,
 • analiza jakości wody w układzie [twardość, O2, pH],
 • zapisanie stanu licznika wody wprowadzonej do układu.

 

Dodatkowo przy dużym przeglądzie eksploatacyjnym:

 • czyszczenie części spalinowej kotła,
 • kontrola izolacji termicznej kotła,
 • regulacja palnika,
 • test przekaźników,
 • kontrola nastaw automatyki.

 

Przegląd palnika gazowego:

 • sprawdzenie czujnika ciśnienia powietrza,
 • pomiar prądu jonizacji,
 • sprawdzenie przyłączy elektrycznych,
 • czyszczenie palnika, kontrola zamocowania rury palnika i wirnika wentylatora,
 • kontrola i ewentualna wymiana elektrod zapłonowej i jonizacyjnej,
 • sprawdzenie szczelności zaworów w armaturze gazowej,
 • sprawdzenie i ewentualna wymiana wkładki filtrującej w armaturze gazowej,
 • sprawdzenie szczelności wszystkich połączeń na drodze gazowych.

 

Przegląd palnika olejowego:

 • sprawdzenie działania czujnika płomienia,
 • sprawdzenie połączeń elektrycznych,
 • czyszczenie palnika,
 • sprawdzenie zamocowania płomienicy,
 • sprawdzenie zamocowania wirnika wentylatora i przepustnicy powietrza,
 • wymiana dyszy,
 • sprawdzenie i regulacja (w razie potrzeby wymiana) elektrod zapłonowych,
 • sprawdzenie szczelności przewodów i przyłączy oleju.

 

 

Przegląd klimatyzacji

 

W zakresie instalacji elektrycznej, zasilającej i sterowniczej:

 • sprawdzenie przewodów elektrycznych i ich połączeń,
 • sprawdzenie styczników sprężarek,
 • sprawdzenie zabezpieczeń,
 • sprawdzenie stanu przekaźników,
 • sprawdzenie układów sterowania.

 

W zakresie obiegu czynnika chłodniczego:

 • sprawdzenie szczelności instalacji obiegu czynnika chłodniczego,
 • sprawdzenie ciśnień w układzie,
 • uzupełnienie czynnika chłodniczego (w zależności od potrzeb),
 • sprawdzenie poprawności działań układu.

 

W zakresie prac ogólnych:

 • sprawdzenie elementów konstrukcyjnych i mocujących jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych,
 • sprawdzenie elementów amortyzacyjnych (ewentualna wymiana),
 • czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych,
 • odgrzybianie jednostek wewnętrznych,
 • czyszczenie i mycie lameli skraplaczy,
 • sprawdzenie drożności instalacji odpływu skroplin.

 

 

Przegląd konserwacyjny centrali wentylacyjnej.

 

Zakres czynności

 • sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,
 • czyszczenie i mycie obudowy centrali,
 • czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych centrali,
 • sprawdzenie wypoziomowania centrali,
 • oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia skroplin,
 • sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących elementów (np. śrub),
 • sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,
 • sprawdzenie działania przepustnic wielopłaszczyznowych,
 • sprawdzenie osadzenia filtrów,
 • sprawdzenie stanu włókniny filtracyjnej,
 • wymiana filtrów,
 • sprawdzenie ustawienia i zamocowania silników elektrycznych,
 • sprawdzenie działania wirników wentylatorów poprzez ręczne uruchomienie,
 • sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów i silników (ewentualna wymiana łożysk),
 • sprawdzenie płaszczyzny kół pasowych,
 • sprawdzenie działania przekładni pasowej,
 • kontrola ew. wymiana pasków klinowych,
 • sprawdzenie naciągu pasków klinowych,
 • sprawdzenie stanu zabrudzenia grzałki nagrzewnicy (jeśli występuje),
 • kontrola działania grzałek (ewentualna wymiana, jeśli występuje),
 • sprawdzenie stanu zabrudzenia lamel chłodnicy,
 • czyszczenie i mycie chłodnicy,
 • sprawdzenie stanu odkraplaczy,
 • sprawdzenie układu odprowadzenia skroplin,
 • uruchomienie centrali, kontrola pracy,
 • wykonanie pomiarów kontrolnych.
Strony internetowe - odee.pl